Kadın Erkek Neden Aldatır Nasıl Anlaşılır

Kadınlarını kocaları aldatır, sevgilileri aldatır, nişanlıyken, sözlüyken ya da sevgiliyken hiç farketmez erkekler kadınları kolayca aldatabilmektedir.

Kadınlar da erkekleri aldatır elbet de. Kadınlar da kocalarını hiç farkettirmeden aldatır ve yakalanmaz. Peki biz neden aldatıp aldatılıyorz. Neden kocamız ya da karımız bizi aldatıyor ?

Eşlerden birinin eşini bir başka kişiyle tek gece ya da uzun süre aldatması çok can yakıcı.

Ev sahibinin kendisinin oturacağını veya satacağını söyleyerek kiracıyı evinden çıkarıp daha yüksek fiyatla başkasına kiraya vermesi. Kiracının kirasını ödemeyerek evden çıkması.

Kiracının ev sahibi üzerine olan tesisatları kullanıp bedelini ödememesi.

Müteahhit, marangoz terzi vb. kişilerin malzemeden çalma gibi anlaşmaya uymayan şekilde davranması.

Bu gibi aldatma türlerinde iki kişi arasında önce güven ilişkisinin kurulması ve daha sonra bu güvenin kötüye kullanılması vardır.

Modeller önemlidir

Aldatma genelde sosyal öğrenme ile gerçekleşen bir ahlak problemidir.

Ahlak güzelliği ancak manevi değerlerin kazandırılması ve kişide öz denetim sağlanması ile sağlanır. Bu da hayatın ilk günlerinden itibaren başta anne-baba olmak üzere büyüklerin güzel örnek olmasıyla başlayıp öğretmen ve arkadaşları gibi kişilerden sosyal hayatta güzel örnekler görmesi ile pekişir.

Kişi arkadaşlarını da yine kendisi için sağlanan ortamdan seçer. Aldatmanın her türünde kişi çevresinden destek almaya çalışır. Ya aile ortamının ya da arkadaş ortamının kişiyi bir şekilde desteklemesi en sık rastlanılan nedenler arasındadır.

Başta anne baba olmak üzere bir aile büyüğünden benzer bir davranış bozukluğu görülmesi veya bu tür davranışların aile içinde tabii karşılanması çok sık rastlanılan durumdur. İkinci sık rastlanılan durum arkadaşların da benzer şekilde başkalarını aldatmaya yönelik davranışları normal karşılamalarıdır.

Asıl kaybeden aldatandır

Başkalarını aldatan, kendisi de sürekli aldatılma endişesi taşır. Kendisi insanları aldattığı için kimseye güvenemez. Aldatan kadar aldatılan da bu konuda sorumludur. Kişi çevresindekileri aldattığını sandıkça davranışı adeta ödüllendirilir. Etrafındakiler dikkatli olup gereken uyarıları yapıp aldanmadığını gösterdikçe ve kişi davranışlarından zarar gördükçe bu tür davranışları azalır.

Ahlaki olgunluk gerekir

Kişinin başka kişileri aldatmaması için belli bir ahlaki olgunluğa erişmesi gerekir. Buna erişememiş kişi kişisel menfaati istek ve arzuları uğruna maddi manevi bedeller ödeme, ceza görme pahasına insanları aldatır. Ahlaki bir kurala hiç kimsenin olmadığı yerde kendini kontrol ederek uymak, ahlaki gelişimin en üst seviyelerindendir. Bu ise baskıya dayanmayan terbiye ile sağlanır.

Güvenilir olmak mümkün

İnsan hayat boyu gelişir. Kişi, çocukluktan kazanılan ve çevre ile pekiştirilen olumsuz tutum ve davranışların değiştirilmesi için gayret etmelidir. Değişim için önce davranışının ahlaki olmadığını kabul etmesi, sonra bunu nasıl değiştirebileceğini araştırması gerekir. Olumsuz etkide bulunan çevresini, arkadaşlarını değiştirmesi gibi aşamalarla kendini ve başkalarını aldatmaktan kurtulur.