Şiddete ve Kumaya Şiddetle Hayır Diyoruz !

Kadınlar Evlilikte pek çok zorluklar karşım karşıya geliyor fakat hiçbir zorluk şiddet ve ihanet kadar can yakmıyor. Şiddete uğrayan kadınlarımız haklarının farkında değil hala. Bu devirde hala kumalık kavramı yaşatılıyor ve kadınlarımız mecburen eşlerini başka bir kadınla paylaşmak zorunda bırakılıyor.

Bu durum çok kötü ama kadınlar hala haklarını bilmiyor. Kadın haklarını..Kanunlarımız kadınlara bu konularda ne gibi haklar veriyor ve ne olanaklar sağlıyor ?

CİNSİYET AYRIMI YOK ARTIK HAK HERKESİN HAKKI YANİ İNSAN HAKKI !

Eşitlik ilkesi ile cinsiyet ayrımı yapılmayacağının açıkça belirtilmesi yeni TCK’de kadınlar için en büyük yenilik oldu. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde olduğu gibi birey ön plana alınarak kadın erkek ayrımı ortadan kaldırıldı. Yeni TCK’nin 3. maddesi eşitlik ilkesini vurgulayarak cinsiyet ayrımı yapılmayacağını açıkça belirtti. Aslında eski yasada da eşitlik vurgulanıyordu ama yine de ‘kadın’, ‘kız’ ayrımı ile ‘hayat kadını’ gibi ayrımlar vardı.

KADININ NAMUSU KENDİNE

Toplumumuzda kadın birey olarak kabul edilmediği için kadına karşı işlenen tecavüz gibi suçlar ‘topluma karşı işlenen suçlar’ başlığı altında toplanıyordu. Bu şekilde kadın toplumun namusu olarak tanımlanıyordu. Oysa bu tür suçlar kişiye karşı işlenen suçlardır. Şimdi yeni TCK’de kadına karşı işlenen bu suçlar cinsel suçlar’ başlığı altında toplandı. Cinsel saldırıda bulunma, zorla hamile bırakma, zorla fuhuşa sevk etmeye çalışma, ‘insanlığa karşı suçtur’ deniyor. Bunun faydası da kadının namusunun artık topluma mal edilmeyecek olması.

ŞİDDETE KARŞI YENİ

Eski kanunda aile bireylerine karşı fena muamelenin cezalandırma yöntemi şikayete bağlıydı. Yani şiddete maruz kalan eşin şikayeti gerekiyordu. Ancak hiçbir kadın ‘Eşim beni dövüyor’ diyemediği için bu yasa varolmasına rağmen uygulanamıyordu. Yeni TCK’de artık şiddet gösteren eşin cezalandırılması diğer eşin şikayetine bağlı değil. Yani yan komşu şiddet uygulayan eşi şikayet edebilecek ve bu yeterli olacak.

‘TÖRE’YE SIĞINILMAYACAK

Doğu’da sıkça arkasına sığınılan töre cinayetleri ile ilgili düzenlemeler yeni TCK’deki en önemli değişiklik. Yeni kanunun ikinci kısmında yer alan ‘Hayata Karşı Suçlar’ bölümünde 81. madde ‘kasten öldürme’, 82. madde ise ‘nitelikli öldürme’ durumundaki cezaları kapsıyor. 82. maddenin j bendi ‘töre saikiyle’ işlenen cinayetlere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası getirdi. Eski yasada herhangi bir töre cinayetini erkek kardeş, koca veya babanın işlemesi ‘adam öldürme’ fiili kapsamındaydı ve müebbet hapisle cezalandırılıyordu. Üstelik eski ceza kanununun 462. maddesine dayandırılarak ceza indirimi söz konusuydu.

Töre cinayeti işleyen kimse 4 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası alıyordu. Bu AB’ye uyum paketi çerçevesinde zaten kaldırıldı. Yeni kanunda bu, öldürme ve nitelikli öldürme kapsamına alındı ve ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi. Yani indirim kalktığı gibi ceza daha da ağırlaştırıldı.