Eş Seçiminde Dikkat Edilecek Konular

Evlenirken evliliğin en büyük sorunudur doğru eş seçimi. Zaten doğru eş seçmişseniz evliliğinizin %70lik kısmını halletmiş oluyorsunuz. Geriye kalan kısımsa geçimle alakalı. Şimdiki konumuzsa doğru eş seçmek, eş seçiminde dikkat edilmesi gereken kriterler ve doğru evlilik yapmanın yolları. Evlilik gibi zor bir kararı verirken nelere diikat etmeliyiz ?

Yapılan bir araştırmaya katılanların evliliğe verdikleri anlamlar konusundaki görüşleri, şu sonuçları ortaya koyuyor:

– Erkekler, evliliğe cinsel ilişki anlamını kadınlara oranla daha fazla yüklüyorlar. Bu durum, büyük şehirler ve taşrada okuyan öğrencilere göre farklılık arz etmiyor.

– Duygusal beraberlik olarak anlamlandırmada, cinsiyetler arasında fark bulunmazken şehirler arasında fark bulunuyor. Büyük şehirlerde okuyan kız ve erkekler, duygusal beraberliğe taşralılardan daha çok önem veriyorlar.
Evlilik kurtuluş mu?

– Evliliği çevre baskısından kurtulma ve toplumsal bir gereklilik olarak görmeye verilen önem açısından, cinsler ve şehirler arasında farklılık bulunmuyor.

– Evliliği ekonomik bir gereklilik olarak görmeye verilen önem açısından da cinsler arasında fark olmadığı, ancak büyük kentlerde okuyan öğrencilerin bu anlama daha fazla önem verdikleri görülüyor.

– Çocuk sahibi olmaya, taşrada okuyan öğrenciler daha fazla önem veriyor.
– Dini gerekliliğe ise erkekler kızlara, taşrada okuyan öğrenciler büyük şehirlerde okuyan öğrencilere oranla daha fazla önem veriyorlar.

– Evliliği yalnızlıktan kurtulma olarak gören kızlar erkeklerden, büyük kentte okuyan öğrenciler de taşrada okuyan öğrencilerden daha fazla…

Zekâ düzeyi önemli

Erkekler eşlerini seçerken iyi yemek yapma, bekâret, yuva ve çocuk arzusu, görünüş güzelliği, dini inanç benzerliği; kadınlar ise sosyal olma, benzer eğitim geçmişi, iyi maddi gelir ve güvenilir bir kişiliğe sahip olma, iyi sosyal statüsü veya mevkii bulunma, öğrenim ve zekâ düzeyi yüksek olma özelliklerine önem veriyorlar. Şehirler açısından ele alındığında, metropol grubu sosyal olma, benzer eğitim geçmişi, iyi maddi gelir, iyi sosyal statü veya mevki, karşılıklı sevgi (aşk); Konya grubu ise bekaret, yuva ve çocuk arzusu ve dini inanç benzerliği özelliklerini önemsiyor.

Öte yandan, kadınların önemsediği özelliklerin genellikle metropol grubu, erkeklerin önemsediği özelliklerin taşra grubu tarafından önemseniyor olması, erkeklerin geleneksel yapı içinde daha iyi bir toplumsal yapı içinde bulundukları ve bundan hoşnut olduklarını, kadınların ise değişme ve gelişme istediklerini gösteriyor.