Şiddet Gören Kadın Susuyor !

kadına şiddetŞiddet gören kadınlar genellikle susuyor. Gerek toplumsal statüleri nedeniyle gerekse guru meselesi yaparak susan bu kadınlar şiddet görmeye devam ediyor. Eşleri tarafından fiziksel şiddete maruz bırakılan kadınlar, aynı zamanda psikolojik ve cinsel şiddet de görüyor. Gündüz fiziksel şiddet gören kadınlar, gece olduğunda cinsel şiddete maruz kalıyor. Bu durum böyle devam edip gidiyor ve hala şiddet konusunda olumlu bir adım atılmıyor.

Şiddet bir türlü bitirilemiyor !

şiddetÜlkemizde koca dayağı hala pek çok kesimde kocadır döver de sever de, olarak nitelendiriliyor. Türkiye’deki kadınların, %41.9’u fiziksel ve cinsel şiddete uğruyor. Kadınların yüzde 48’i uğradığı şiddeti kimseye anlatamıyor. Şiddet ne ekonomik düzey dinliyor ne de eğitim seviyesi. İşin en acı tarafı ise; şiddet kadının hayatına bir kere girmişse mutlaka devamı geliyor.

Şiddet görenler ne yapıyor ?

Susuyor… Evet pek çok kadın şiddet görüyor, tacize uğruyor, dayak yiyor, hakarete ve aşağılamaya maruz kalıyor ama susuyor !

Yapılan bir araştırma ve sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu istatistiki çalışma resmi makamlarca yapılmış nolup tamamen gerçektir ve acıdır !!!

En kapsamlı araştırma Türkiye’de şimdiye kadar yapılan en büyük kadın araştırması Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve AB’nin desteği ile Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nce 24 bin 48 hane ziyareti ve 12 binden fazla kadınla yüz yüze görüşmelerle gerçekleştirildi. Bir bölümü daha önce kamuoyuyla paylaşılan Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması, ilginç sonuçlarıyla dikkati çekiyor: Türkiye’de kadınların yüzde 41.9’u fiziksel ve cinsel şiddete uğruyor.

Yüzde 49.9’la en fazla şiddete maruz kalan kadınlar ‘düşük gelir’ grubunda. Orta gelir durumunda bu oran yüzde 41.8, ‘yüksek gelir düzeyin’de de yüzde 28.7.

‘Çalışan’ kadınların yüzde 44.1’i, çalışmayanların yüzde 41.1’i şiddet mağduru.

Eğitimsiz kadınların yüzde 55.8’i, lise ve üzeri eğitim alan kadınların yüzde 27.2’si şiddet mağduru.

En az bir kez gebe kalmış her 10 kadından biri gebeliği sırasında şiddet yaşıyor.

Kadınların yüzde 57.6’sı, üç veya daha fazla kez yaralandığını söylüyor.

Ekonomik şiddet Erkeklerin ‘işten çıkmaya neden olma veya çalışmaya engel olma’ oranı düşük gelir seviyesindeki kadınlarda yüzde 21.5 iken, yüksek gelir düzeyindeki kadınlarda neredeyse aynı: Yüzde 21.2.

Yaşadığı şiddetini kimseye anlatmayan kadın oranı yüzde 48.5. Düşük gelir düzeyinde bu oran yüzde 54.1, yüksek gelir düzeyindeyse yüzde 37.5.

Şiddet yaşamış kadınların yüzde 33.7’si ‘hayatına son vermeyi düşündüğünü’ söylüyor.

Düşük ve yüksek gelir grubunda bu fikri aklından geçiren kadın oranı aynı, yani yüzde 34.6.

İntihara götürüyor Şiddet görenlerin yüzde 12.4’ü intiharı denemiş. Düşük gelir düzeyinde bu oran 12.4 iken, yüksek gelir düzeyinde yüzde 11.