Kredi

Kredi kartı taksitlendirme neden yapılır

 

işlemler hakkında mafevk yönetime bilgi verecek şekilde düzenlenir. Müfettişler bulgularını ve önerilerini ait taraflarla paylaşmak, denetim raporlarını ivedili bir hesap öngörülmediği sürece denetim çalışması tamamlandıktan sonra olanaklı olduğu denli güdük süre zarfında bâtın teftiş birimi vasıtasıyla teftiş komitesine kredi hesaplama ve dümen kuruluna ulaştırmakla yükümlüdür. Müfettişlerce düzenlenecek mesai kâğıtları, raporları destekler mahiyette sarhoş olmak zorundadır. yazanak ile baş başa mücahede kağıtları da yürek teftiş birimine sunulur. bağırsak denetim raporlarında; • saptama edilen sorunlar ve sonuçlara bağlı özete, • Denetimin kapsam ve amaçlarına, • ayrıntılı denetim sonuçlarına edilen hususlar çerçevesinde denetlenen konuya maruz önem derecesi ve ince nedenleri önerilere ve bunların faydalarına, • giysi dümen aracılığıyla gereksinim duyulabilecek vesair bilgilere, durum verilir.

denetleme tamamlandıktan sonra, karikatür teftiş raporunu danışma etmek, hata bilgilerin düzeltilmesini sağlamak, ilgili ünite yönetiminin tespitlere ve alınacak önlemlere merbut değerlendirmelerini kabul etmek neredeyse müfettişler alakadar ünite yöneticisiyle görüşür. Bu görüşmeden sonra teftiş raporunun nihai hâli, alakadar vahit yönetiminin varsa görüşleri bile eklenerek, düzeltmen önlemleri ev kredisi almaya salahiyetli yöneticilere intikal ettirilmek amacıyla ciğer teftiş birimine sunulur. karın denetim birimi zaruri düzeltmeleri müntesip birimlerle görüşerek yaptırır. Düzeltilmeyen kusur ve hilelerle müteallik şirket içi yaptırımlar uygulanır. başkaca dâhil denetleme sisteminde aksaklıklar varsa, bâtın kontrolör sistemi bile gözden geçirilerek lazım güncellemeler yapılır. özellikle da belirtildiği kabil üs amaç, bankanın günah ve hilelerini saptama ederek bunların bir daha ortaya çıkmasını engellemektir.

Müfettişler mide teftiş raporlarında önerdikleri ve yürek teftiş birimince musahhih önlemleri almaya salahiyettar yöneticilere geçiş ettirilen hususlara müteveccih uygulamaları izlerler. sair bir tabir ile müfettişlerin raporlarını yazmaları ile görevleri sona ermez, raporlarında zaruri gördükleri düzeltmelerin yapılıp yapılmadığını da takip geçirmek durumundadırlar. Yukarıda da açıklandığı kabilinden ciğer denetçiler kredi kartı taksitlendirme mutlak sarhoş olmak zorundadırlar. mecmu teltik yahut hileleri üzerini örtmeden ortaya çıkarmalı ve vacip düzeltmelerin yapılmasını sağlamalıdırlar. iç denetçiler görüşlerini sonuna kadar savunmak zorundadırlar. ayrıca banka yan yönetiminin bile müfettişlerine bu koşulları sağlaması zorunludur. ancak müfettişler bankanın maaşlı müteharrik personelleridirler. Bu nedenle şubelerdeki vezneci aleyhine olabilecek ferdî yanılgı ve hileleri belirleme edebilirse, düzeltilmesini sağlayacağı ve vacip tahkikat ve uyarıları yapacağı şüphesizdir.