Sgk bilgilendirme

 

 

Şimdi tüm önyargılarınızdan sıyrılarak aşağıdaki insanın yaratılış merhalelerini anlatan ayetleri okuyun. Daha sonra -eksik ve hatalı yönleri olmakla birlikte- bilimin yeryüzünde canlılığın ne surette meydana geldiğini izah etmeye çalıştığı teorileri düşünün. vodafon Her ikisi de temelinin söylemiyor mu? Her ikisi de bir bahsetmiyor Her ikisinde de varoluşun evrelerden” geçtiğini ifade etmiyor, gece gündüzü, meyve ve sebzelerin, insan ve hayvanların üremesini, yeryüzünde yürümemizi yer çekimi kanunu) vb. aklınıza gelen hemen her şeyi bir sebepler silsilesine bağlayan ve kanunlarına göre yaratan Allah neden insanların ya da canlıların yaratılışını da kendi irade ve kudreti kontrolünde tekâmül kanununa bağlı olarak bir takım Özellikle son elli yıldaki bilimsel gelişmeler dikkate alındığında insanlık tarihinde varlığına dair işaretlerin bu kadar fazla ve bu kadar açıkça ortaya çıktığı hiçbir dönem yaşanmamıştı.

Fizikten matematiğe, genetik bilimden biyolojiye, astronomiden biyokimyaya, tıppa kadar neredeyse tüm alanlardaki bilimsel gelişmeler her yönüyle çok güçlü bir şekilde evreni belirli hassas ayarlar ayarlar ve dengeleri gözeterek tasarlayan, evreni an be an idare eden, yöneten sonsuz ilim, kudret ve irade işaret etmektedir. sgk hizmet dökümü Burada çokça birbirine karıştırılan önemli bir ayrıntının altını çizmek isterim. Bilimin bulgularıyla bir yaratıcıya işaret etmesi bilimsel olarak ispat edilmesi kavramları birbirlerinden oldukça farklı ve tamamen ayrı kavramlardır. bilimsel kanıtlarla ispatlanması düşüncesi kanaatimce hem yanlış bir algılama hem de özü gereği imkânsız olan bir, deney ve test edilme gibi bilimsel metotların uygulama alanına girmesi düşünülemez. karıştırdığı nokta budur.

Zira bazı ateist bilimsel olarak ispatlanamayacağından hareketle dinin bilimsel ve dolayısıyla ilgili bir alan olmadığını iddia ederek ateizmi bilimin ve aklın tek sembolüymüş gibi göstermeye çalışırlar. maalesef bu yanılgıya kapılarak yine bu düşünceden hareketle Allah’ın ispat edilemeyeceğini o halde bu konu ile ilgili akıl yürütmenin, felsefe yapmanın ve ateizme karşı cevaplar üretmenin saçma olduğunu düşünürler. ne zaman emekli olabilirim Özellikle fideizm ve benzeri düşüncelere göre iman alanıdır, akıl alanı değildir. Bu nedenle Allah’ın varlığına dair akılsal etkinliklerde bulunmak anlamsızdır. Eğer Allah’ın zatının bilimsel metodolojinin inceleme alanına girmemesi ile bilimsel gelişmelerin onun varlığına işaret eden güçlü kanıtlar, işaretler emareler olduğunun ayrımına varılırsa bu konunun düğümünün çözüleceğini düşünüyorum. Konuyu bir örnekle açıklamaya çalışacağım. Karşımızda önce yapılmış tarihi bir eser bulunmuş olsun.